Regulamin

1. Informacje ogólne:

- Właścicielem sklepu internetowego jest przedsiębiorstwo:

REMOR SOLAR POLSKA  S.A.

Z siedzibą:
ul. Kolejowa 48
73-210 Recz

NIP: 5482545283
REGON: 240790306 

Sklep internetowy PV24 działa pod adresem http://www.sklep.remor.pl Sklep internetowy czynny jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

2. Składanie zamówienia:

- aby dokonać zamówienia, wymagana jest rejestracja kupującego;
- klient wybiera towar z pośród produktów dostępnych w sklepie poprzez kliknięcie na przycisk „dodaj do koszyka”;
- kliknięcie na przycisk „dodaj do koszyka” nie oznacza zawarcia transakcji lecz tylko dodanie produktu do TWOJEGO KOSZYKA - listy wybranych towarów przez kupującego;
- w opcji TWÓJ KOSZYK klient może dokonać zmian wśród towarów wprowadzonych do zamówienia o ilość towarów;
- w opcji TWÓJ KOSZYK klient dokonuje również wyboru formy płatności oraz formy dostawy produktów;
- klient finalizuje zamówienie poprzez kliknięcie w Twoim Koszyku na przycisk „Przejdź do potwierdzenia”
- złożenie zamówienia jest równoważne z zawarciem umowy na zakup wybranych towarów pomiędzy Sprzedającym:

REMOR SOLAR POLSKA S.A.

NIP: 5482545283
REGON: 240790306 

Bank: Santander Bank Polska
 
Nr Konta: 41 1930 1770 2130 0121 9100 0001
 
IBAN: PL41193017702130012191000001
 
 
Siedziba:
ul. Kolejowa 48
73-210 Recza Kupującym – użytkownikiem sklepu PV24

- kopia złożonego zamówienia przesyłana jest do zamawiającego na jego adres e-mail.

3. Zakres świadczonych usług:

- wszystkie ceny podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT w wysokości 23%
- ceny podawane na stronach naszego sklepu mogą ulec zmianie poprzez udzielenie klientowi rabatu, bądź przez zmiany cen producentów. W takich przypadkach, przed wysłaniem towarów, klient zostanie poinformowany telefonicznie o zmianie ceny produktu, w przypadku nie zaakceptowania nowej ceny przez klienta, zamówienie na dany produkt może zostać anulowane;
- sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w naszej ofercie w dowolnym momencie, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz prowadzenie akcji promocyjnych na wybrane produkty;

4. Dostawa towaru i płatności:

- klient odbierający towar ma obowiązek sprawdzenia czy produkt nie zawiera uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. W przypadku, gdy dostarczony towar zawiera znamiona uszkodzeń bądź nie został dostarczony w całości, kupujący zobowiązany jest do sporządzenia krótkiego opisu powstałego uszkodzenia na liście przewozowym oraz złożenia czytelnego podpisu zarówno przez odbierającego jak i pracownika firmy kurierskiej, który to dany produkt dostarczył. W przeciwnym wypadku nie przyjmujemy reklamacji za towary uszkodzone podczas transportu;
- dostawa towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej;

- każda przesyłka wysyłana firmą kurierską jest ubezpieczona;
- warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych w formularzu zamówienia, a w szczególności aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail;
- w przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem w ciągu tygodnia od daty złożenia zamówienia, zamówienie może zostać anulowane;
- termin realizacji zamówień wynosi do 15 dni roboczych;
- zamawiający, którzy wybrali formę płatności „płatne przelewem” dokonują płatności za towar przelewem na podstawie faktury proformy na rachunek bankowy:
41 1930 1770 2130 0121 9100 0001
W tytule przelewu klient wpisuje: Nr proformy oraz imię i nazwisko;
- zamawiający, którzy wybrali formę płatności „płatne przy odbiorze” płacą za towar w momencie odbioru towaru u doręczyciela firmy kurierskiej;

- w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną, nieuszkodzoną i nieużywaną zawartością oraz z dowodem zakupu;

- w przypadku zwrotu towaru w powyższym trybie kupujący jest obciążony kosztami transportu dostawy i odesłania zamówienia zgodnie z cennikiem danego spedytora. Data wysłania nie może przekraczać 10 dni od daty doręczenia towaru kupującemu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jakie mamy zwrócić zapłatę. Zwrot należności następuje w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez REMOR S.A. przesyłki.

5. Warunki gwarancji:

- reklamacje towarów można składać na adres e-mail: sklep@remor.pl lub pod numerem telefonów: +48 502 583 571
- wszystkie towary dostępne w naszym sklepie objęte są gwarancją
- warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie towaru wraz z kopią faktury i krótkim opisem usterki na adres naszej firmy lub serwisu wskazanego przez sprzedawcę na koszt kupującego;
- zwracany towar powinien być kompletny, zwrócony w fabrycznym opakowaniu;
- gwarancja traci moc w przypadku nie przestrzegania przepisów zawartych w karcie gwarancyjnej lub instrukcji obsługi;
- w przypadku zwrotu towaru na gwarancję koszty związane z przesyłką towaru ponosi kupujący. Nie przyjmujemy paczek „za pobraniem”;
- kwota zwrotu obejmuje wartość towaru w chwili zakupu towaru.

6. Postanowienia końcowe:

- niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki sprzedaży. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw;
- pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane towarów są 100% zgodne ze stanem faktycznym. Ewentualne rozbieżności nie mogą być podstawą do roszczeń.
- zabrania się kopiowania tekstu, zdjęć czy animacji będących autorstwem i własnością firmy REMOR S.A. bez naszej zgody. Zabranie się także przypisywania do innych komercyjnych stron lub aukcji internetowych zdjęć, których adres URL pochodzi z naszego serwera;
- strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;
- zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od transakcji w przypadku braku możliwości jej realizacji. W takich sytuacjach klient zostanie powiadomiony najszybciej jak to tylko możliwe;
- oferta cenowa zawarta na naszych stronach internetowych nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany cen przez naszych dostawców. O ewentualnej zmianie cen klient zostanie powiadomiony przed zakończeniem transakcji;
- klient sklepu internetowego PV24 wypełniając formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością firmy REMOR SOLAR POLSKA S.A., zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U. Nr 133 poz.883);
- zgodnie z postawieniami ww. ustawy, klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych;
- w razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt e-mail: sklep@remor.pl lub tel. +48 535 291 343.